אחזקה / טיפול מונע

אחזקה:

אחזקת מפעלים, מתקנים ומכונות תוך בדיקה ממצה ושילוב בין מצבם המכני, פנאומטי, חשמלי ואלקטרוני של המערכות, ניתוח בעיות בראייה רחבה כוללת של פעולת המתקן 24 שעות ביממה כל השנה.

טיפול מונע:

ימי טיפול יזומים ואחזקה מונעת של המערכות, איתור נקודות תורפה, שיפור וייעול פעולת המערכת.