מערכת מיון ארגזים:

מערכת למיון ארגזים ע”י סורקי ברקוד.

הקריאות מתוך הסורקים מועברים לבקר והבקר מעביר את הארגז למסוע שהוגדר לו