בקרים מתוכנתים HMI SCADA

אוטוקלב – ציוד רפואי

אוטוקלב – ציוד רפואי

הבעיה:in Rambam hospital, the use a maschine to sterilization a clean medical tools (AutoClub). the AoutoClub use old technology for close