מערכות Vision

מערכת זיהוי טיב הדפסה FFC1

מערכת זיהוי טיב הדפסה FFC1

כלליחברה מתמחה ביצור מחברים לאינג’קטורים בתעשיית הרפואה העולמית, תוך שמירה על סטנדרטים רפואיים מחמירים ביותר, בינם FDA אמריקאי. הבעיההחברה רכשה מכונה